قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

*********************************************************************************************************

آدرسهای عناوین این فصل درختم این مقدمه است ، هریک را بازنموده ومطالعه فرمائید!

    مُـقـد مــه :

          خــوانـندگـان مـُحـتـرم !

ذِ کـرالـلـه ج بزرگـترین عبادت است چنانچه علمای اخلاق به پیروی از قرآن مجید و روایات اسلامی اهمیت فوق‏العاده‏ای برای ذِکر به عنوان یکی از شاخه‏های مهم عبادت در پاکسازی روح و جان و بیداری و آگاهی و تهذیب نفس قائل هستند; درقرآن مجید اضافه از 300آیا ت مبارکه راجع به ذِ کـر وتسبیح مـُژده داده شده.

محتوای ذِ کـر  را تلاوت قرآن مجید و اسماءالحـُسنی تشکیل می دهد که هم به زبان بصورت خـفی ویاجلی وهم درهدف ومعانی آن در قـلب ( مغز فکر ) دراندیشه وفکر شده از یاد آوری آن مستقلأ ویایکجا با ذِکر زبانی ،سپاس وشکرانه گی خودرا به حضور الـلـه ج بیان می داریم.

آیات مبارک موجود هردو حالت فوق زبانی وفکری یا اندیشه وی را چنین مژده فرموده :

{{{{{{{{{{{{

                ﴿3:190﴾﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ

                ﴿3:190﴾﴿ مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز، نشانه ‏هاي (روشني) براي صاحبان خرد و عقل است.

 ﴿3:190﴾﴿most surely in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day there are signs for men who understand﴿

      آيات قرآن مجید تنها براى خواندن نيست، بلكه براى فهم و درك مردم نازل شده و تلاوت و خواندن آيات، مقدمه اى است، براى انديشيدن، لذا در آيه فوق نخست اشاره به عظمت آفرينش آسمان و زمين كرده، مى فرمايد: در آفرينش آسمان ها و زمين و آمد و شد شب و روز، نشانه هاى روشنى براى صاحبان خرد و انديشمندان است (إِنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لآَيات لاِ ُولِي الأَلْبابِ).

و به اين ترتيب، مردم را به انديشه در اين آفرينش بزرگ، جلب و جذب مى كند، تا هر كس به اندازه پيمانه استعداد و تفكرش از اين اقيانوس بى كران سهمى ببرد و از سرچشمه صاف اسرار آفرينش، سيراب گردد.

به راستى، جهان آفرينش، و نقش هاى بديع و طرح هاى زيبا و دل انگيز آن و نظامات خيره كننده اى كه بر آنها حكومت مى كند كتاب فوق العاده بزرگى است كه هر حرف و كلمه آن دليل بسيار روشن، بر وجود و يكتائى آفريدگار جهان است.

* * *

نقشه دلربا و شگفت انگيزى كه، در گوشه و كنار اين جهان و در پهنه هستى به چشم مى خورد، آن چنان قلوب صاحبان خِرَد را به خود جذب مى كند، كه در جميع حالات خود، چه ايستاده و چه نشسته و چه در حالى كه در بستر آرميده، و به پهلو خوابيده اند، به ياد پديد آورنده اين نظام و اسرار شگرف آن مى باشند، لذا در آيه بعد مى فرمايد:

خِرَدمندان آنها هستند كه در حال قيام و قعود و آن گاه كه بر پهلو خوابيده اند، خدا را ياد مى كنند و در اسرار خلقت آسمان ها و زمين مى انديشند (الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ).

  یعنی هميشه و در همه حال، غرق اين تفكر حيات بخش اند.

{{{{{{{{{{{{

            ﴿3:191﴾﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

          ﴿3:191﴾﴿ همانها كه خدا را در حال ايستادن و نشستن و آنگاه كه بر پهلو خوابيده‏اند، ياد مي‏كنند، و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين مي‏انديشند، (و مي‏گويند) بار الها اين را بيهوده نيافريدهاي، منزهي تو، ما را از عذاب آتش نگاه دار.    

                 ﴾﴿3:191﴾those who remember allah standing and sitting and lying on their sides and reflect on the creation of the heavens and the earth: our lord! thou hast not created this in vain! glory be to thee; save us then from the chastisement of the fire: ﴿

در اين آيۀ مبارکه، نخست اشاره به ذِكر و سپس اشاره به فِكر شده است، يعنى تنها يادآورى خدا كافى نيست، آن گاه اين يادآورى ثمرات ارزنده اى خواهد داشت كه آميخته با تفكر باشد، همان طور كه تفكر در خلقت آسمان و زمين اگر آميخته، با ياد خدا نباشد، نيز به جائى نمى رسد.

چه بسيارند دانشمندانى كه در مطالعات فلكى خود و تفكر مربوط به خلقت كرات آسمانى، اين نظام شگفت انگيز را مى بينند اما چون بياد خدا نيستند، و عينك توحيد بر چشم ندارند و از زاويه شناسائى مبدأ هستى به آنها نگاه نمى كنند، از آن نتيجه لازم تربيتى و انسانى را نمى گيرند. همانند كسى كه غذائى مى خورد كه تنها جسم او را قوى مى كند، و در تقويت انديشه و فكر و روح او اثرى ندارد.

تفكر و انديشه، در اسرار آفرينش آسمان ها و زمين به انسان آگاهى خاصى مى دهد، و نخستين اثر آن توجه به بيهوده نبودن خلقت است; زيرا جائى كه انسان در هر موجود كوچكى، از اين جهان بزرگ، هدفى مى بيند، آيا مى تواند باور كند مجموعه جهان، بى هدف باشد.

در ساختمان مخصوص اعضاى پيكر يك گياه، هدف هاى روشنى مى بينيم، قلب انسان، حفره ها و دريچه هاى آن هر كدام برنامه و هدفى دارند، ساختمان طبقات چشم هر كدام به خاطر منظورى است، حتى مژه ها و ناخن ها هر يك، نقشى معين بر عهده دارند.

آيا ممكن است ذرات يك موجود، هر كدام داراى هدف خاصى باشد، اما مجموعه آن، مطلقاً هدفى نداشته باشد؟!

لذا خردمندان، با توجه به اين حقيقت، همواره اين زمزمه را سر مى دهند: خداوندا! اين دستگاه با عظمت را بيهوده نيافريدى (رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً).

بار الها! اين جهان بى نهايت بزرگ، و اين نظام شگفت انگيز، همه روى حكمت، مصلحت و هدف صحيح آفريده شده اند، همگى نشانه وحدانيت تو است و تو از كردار عبث و بيهوده منزهى!

صاحبان عقل و خرد، پس از اعتراف به وجود هدف در آفرينش، بلافاصله به ياد آفرينش خود مى افتند و مى فهمند انسان كه ميوه اين جهان هستى است، بيهوده آفريده نشده و هدفى جز تربيت و پرورش و تكامل وى در كار نبوده او تنها براى زندگى زودگذر و كم ارزش اين جهان آفريده نشده است، بلكه سراى ديگر در پيش دارد كه در آنجا پاداش و كيفر اعمال در برابر او قرار مى گيرد، و در اين موقع است كه متوجه مسئوليت هاى خود مى شوند، و از خدا تقاضاى توفيق انجام آنها را مى طلبند، تا از كيفر او در امان باشند و لذا مى گويند: خداوندا! تو پاك و منزهى، ما را از عذاب آتش نگاهدار (سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّارِ).

{{{{{{{{{{{{

سـائـیت موجوده ، فقط برای این است که مطابق با اکتشافات علمی یاسائینسی امروزی ،هـدف خلقت وچـگونگی خـلقت جهان را روشن سازد تا خواهران وبرادران ما بعد از مطالعۀ دقیق آنها،   در چـگونگی خـلقت جهان درفکر واندیشه شده به عظمت ورحمت خداوند بر بندگانش متقاعدتر وتجسم آن را فـکرأ ویا همرا با ذِکرزبانی اللهج به حضور خالق جهان یاد نموده، صداقت ، ایمان ، تعهد ،محـبت واحترام همیشه گی را به خالق جهان حفظ نماید یعنی پرورش روحی حاصل نمایند.

شما درفصول دیگراین سائیت ، معجزه ها وهدف خلقت جهان را ودراین فصل چگونگی ذِکر یا یاد الـلـه ج را مطالعه می کنید.امید وارم با عملی کردن آن اجر وثواب عظیم نصیب شما گردد.

{{{{{{{{{{{{

 

 آدرســهـای عــنــاویــن این فـصـل را باز فـرمـائید:

 

فــضـیـلـت ذِکـر :

1

ذکر اللهجمغزراآرامش،عقل را وسعت وصحت را بار می آورد

2

ذکراللهجقلب راآرامش می دهد

3

اجرام واشیای سماوی دارای نشانه های است که مغز وقلب را فعال وبا صحت می سازد

4

 اسماءالحسنی مبارک  مـشـقـی همرا با معنی دری وفضیلت تلاوت هر اسماأ مبارک .

5

آدرسـهای مـشـقـی و فـلمی اسـمـا ء الحـُسنی و درودهـا

6

 آسـان تـریـن طـریـق حـفظ وتـکـرار دایـمی اسـماءالـحـسـنی مـُبارک :

7

 فـهـرست آ یـات مـُبارک راجـع به ذِکـر و دُعــا :

8

ا حـادیـث پـیغـُمـبر خـُدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) درخصوص ذِکـر:

9

آمـوزش تـجـــویـد قرآن مجید

10
  11

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved